SimpLEGAL megoldás: Adatvédelmi audit a teljes vállalati vagy szervezeti működés átvilágításával

Miért javasolt különösen adatvédelmi audit elvégzése a vállalkozások, illetve egyéb szervezetek számára?

Az adatvédelmi audit különösen javasolt lehet a vállalkozást, illetve adatkezelési tevékenységét érintő jelentős változások esetén. Ilyen esemény lehet például a vállalatcsoport átalakítása, új üzletág kialakítása, valamint átfogó, új vállalati programok bevezetése. Ettől függetlenül ajánlott periodikusan (például évente) is adatvédelmi auditot végezni, amely lehetőséget nyújt az adatkezelési és kapcsolódó gyakorlatok, eljárások felülvizsgálatára, illetve az esetleges hibák, hiányosságok feltárására és orvoslására.

Hogyan zajlik egy adatvédelmi audit, amit a SimpLEGAL folytat le külsős szakértőként?

Az adatvédelmi audit keretében részletesen áttekintjük vállalkozás, illetve szervezet ügyfeleink már rendelkezésre álló adatvédelmi dokumentációját, jelenlegi adatkezelési gyakorlatát, valamint adatvédelmi szempontból releváns tevékenységeit, működését.

Az audit keretében az adatvédelmi szempontból releváns dokumentumok bekérése és áttekintése mellett interjúkat folytatunk az egyes területek vezetőivel vagy más szakértőivel, illetve egyedi igények és az irányadó körülmények szerinti egyéb vizsgálatokat is folytatunk.

Az adatvédelmi audit eredményeképpen egy audit riportban (kérés esetén több nyelven) összegezzük megállapításainkat és javaslatainkat, így különösen:

  • azonosítjuk az egyes hiányosságokat, adatvédelmi kockázatokat;
  • átfogó jelentést készítünk a vállalkozás, illetve szervezet adatvédelmi megfeleléséről, amelyből ügyfelünk tisztán láthatja, milyen kockázatokkal számolhat, azokat hogyan számolhatja fel és pontosan milyen további lépéseket kell megtennie a megfeleléshez.

Az adatvédelmi auditot mi nem fejezzük be azon a ponton, hogy rámutatunk a vállalkozás vagy szervezet működésének hiányosságaira adatvédelmi szempontból, hanem azonnal megoldásokat is kínálunk. Így többek között:

  • segítséget nyújtunk a helyes adatvédelmi gyakorlat kialakításában, adatvédelmi dokumentáció elkészítésében és felülvizsgálatában;
  • a munkánkat követő, adatvédelmi megfelelésben történt változtatásokat is átlátható módon összefoglaljuk a vállalkozás vagy szervezet illetékes vezetői, illetve munkavállalóinak számára.

Adatvédelmi audit szolgáltatásunkat mindig ügyfeleink tevékenységére, egyedi körülményeire tekintettel nyújtjuk. Ennek megfelelően lehetőség nyílik az adatvédelmi elvárásoknak történő megfelelés mellett a vállalkozások, illetve szervezetek üzleti és szervezési szempontjainak maximális figyelembevételére is.

Kiemelt hangsúlyt fordítunk az adatvédelmi követelményeknek történő megfelelésen túl az adatbiztonsági elvárásoknak történő megfelelésre. Állandó IT biztonsági szakértő partnerünkkel együttműködésben komplex adatbiztonsági megfelelési projekteket is támogatni tudunk igény szerint több nyelven.

Sikertörténetünk a témában

Egy ázsiai székhelyű, Európai Unión belülre is szolgáltatásokat nyújtó felhőszolgáltató adatvédelmi megfelelését segítettük. A projekt során feltártuk az egyes hiányosságokat, valamint az ügyfélre irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket, és segítséget nyújtottunk az ügyfél teljeskörű megfeleléséhez.

Egy másik projekt során egy multinacionális technológiai vállalat európai adatvédelmi megfelelését segítettük, kiemelt figyelemmel a cégcsoport belső szabályozására, szervezeti kultúrájára, amelyekkel szoros összhangban sikerült biztosítani a vállalat magas szintű adatvédelmi megfelelését.

 

 

Címkék: Adatvédelmi audit Adatvédelmi szakértő Adatvédelmi tanácsadás Adatvédelmi jogszabályok Adatvédelmi irányelvek Adatvédelmi tisztviselő GDPR (általános adatvédelmi rendelet) Adatvédelmi nyilvántartás Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi kockázatértékelés Adatvédelmi tájékoztató Adatbiztonság Adatvédelmi megsértés Adatvédelmi bejelentési kötelezettség Adatvédelmi tréning