SimpLEGAL megoldás: Adatvédelmi tisztviselő (DPO) állandó rendelkezésre állással

Mi az adatvédelmi tisztviselő szerepe?

Az adatvédelmi tisztviselő (angolul: data protection officer, DPO) segíti és támogatja különböző vállalkozások és más szervezetek adatvédelmi megfelelését, azok működési területétől függetlenül. Bizonyos esetekben az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) alapján kötelező adatvédelmi tisztviselő kijelölése, míg más esetekben fakultatív – azonban valamennyi esetben csak egy szakmailag felkészült, az adatvédelmi jogot és gyakorlatot szakértőként ismerő adatvédelmi tisztviselő képes elvégezni azokat a feladatokat, amelyek biztosítják a vállalkozás vagy szervezet hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő, adatvédelmi bírságtól mentes működését.

Adatvédelmi tisztviselőként kijelölhető munkavállaló vagy külső szakértő (például ügyvédi iroda) is. Munkavállalók esetén azonban különös hangsúllyal merülhetnek fel és a kinevezés akadályát képezhetik az összeférhetetlenségi szabályok (például jellemzően az adott cég vezetői nem láthatnak el adatvédelmi tisztviselői feladatokat). Ezek az akadályok egy külső szakértőnél kevésbé merülhetnek fel.

Milyen esetekben kötelező adatvédelmi tisztviselő kijelölése?

Az adatvédelmi tisztviselő kötelező kijelölését több esetben is előírja az GDPR:

  • olyan vállalkozások vagy szervezetek, amelyek olyan adatkezelést vagy adatfeldolgozást folytatnak, amely érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszi szükségessé (például: az érintettek viselkedésének figyelésére szolgáló szoftveres megoldásokat, mesterséges intelligencia alapú megfigyelést főtevékenységként alkalmazó szervezetek);
  • olyan vállalkozások vagy szervezetek, amelyek különleges (például egészségügyi) vagy bűnügyi adatokat nagy számban kezelnek vagy dolgoznak fel fő tevékenységi körükben (például egészségügyi szolgáltatók)
  • közhatalmi vagy egyéb közfeladatot ellátó szervek (kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságok);

Milyen esetekben érdemes adatvédelmi tisztviselőt megbízni akkor is, ha az nem kötelező?

A fenti kötelező eseteken kívül azonban egyéb esetekben is dönthet úgy egy adott vállalkozás vagy szervezet, hogy adatvédelmi megfelelőségének támogatása érdekében adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki. Hasonlóan járt el több nagy amerikai központú technológiai vállalat is; esetükben jellemzően nem lenne kötelező adatvédelmi tisztviselő kijelölése a GDPR alapján, azonban kiterjedt technológiai szolgáltatásaikra, valamint a szervezet, illetve vállalatcsoport sajátosságaira tekintettel adatvédelmi tisztviselő kijelölése mellett döntöttek. Természetesen azonban adatvédelmi tisztviselő kijelölése más típusú vállalkozások vagy azok csoportjai számára is ajánlott különösen személyes adatok új technológiák révén történő tömeges kezelése esetén.

Miben tudunk Önnek segíteni az adatvédelmi tisztviselőként, állandó rendelkezésre állással?

Adatvédelmi tisztviselőként teljeskörűen és napi szinten támogatjuk ügyfeleink adatvédelmi megfelelőségét. Ennek keretein belül jellemzően fix havi díjért biztosítunk:

  • szakmai tanácsadást az adatvédelmi megfelelés kapcsán, ideértve napi szinten felmerülő adatvédelmi és adatbiztonsági kérdések megválaszolását is;
  • adatvédelmi és kapcsolódó belső dokumentáció, szerződések áttekintését és véleményezését;
  • belső folyamatok, eljárásrend és szabályozási megoldások adatvédelmi megfelelésével kapcsolatos tanácsadást;
  • adatvédelmi és adatbiztonsági tárgyú tréningeket, illetve továbbképzést a vállalkozás munkavállalóinak, szakértőinek;
  • adatvédelmi incidens esetén azonnali jogi tanácsadást és támogatást az incidens adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő kezelése, valamint szükséges körű hatósági bejelentése, illetve az érintettek szükség esetén történő értesítése kapcsán;
  • szükség szerint az adatvédelmi felügyeleti hatósággal történő kapcsolattartást.

Sikertörténetünk a témában

Az elmúlt években európai székhelyű technológiai vállalat részére nyújtottunk állandó adatvédelmi jogi tanácsadást, amelynek keretében a vállalat adatvédelmi kockázatoktól mentesen volt képes működését biztosítani, példamutató vállalkozássá válva területén.

 

 

Címkék: Adatvédelmi tisztviselő (DPO) GDPR (általános adatvédelmi rendelet) Adatvédelmi audit Adatvédelmi jogszabályok Adatvédelmi tanácsadás Adatvédelmi irányelvek Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatások Adatvédelmi nyilvántartás Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi kockázatértékelés Adatvédelmi felügyeleti hatóság Adatvédelmi bejelentési kötelezettség Adatvédelmi tréning Adatvédelmi szabályozás