FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 • A https://simplegal.hu/ („Weboldal”) tulajdonosai és üzemeltetői, a SimpLEGAL Dr. Necz Dániel Ügyvédi Iroda (székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos Király útja 210/A. fszt 5., képv: dr. Necz Dániel irodavezető ügyvéd, Budapesti Ügyvédi Kamarai nyilvántartási szám: 36066103), valamint a SimpLEGAL Madocsai Ügyvédi Iroda (székhely: 1078 Budapest, Hernád utca 12. fszt. 8., képv: Dr. Madocsai Kinga irodavezető ügyvéd, Budapesti Ügyvédi Kamarai nyilvántartási szám: 36072460) (a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatók”) törekszenek a Weboldal üzemeltetésének és a kapcsolódó szolgáltatás hibamentes folyamatosságának fenntartására, de a Weboldal funkcionalitása, és az általa nyújtott szolgáltatás hibátlan működése tekintetében nem vállalnak felelősséget.
 • A Weboldal tárhelyszolgáltatója: Tárhelypark Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14., e-mail címe: info@tarhelypark.hu, a tárhelyszolgáltató weboldala: https://tarhelypark.hu/).
 • A Weboldal tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a Szolgáltatók fenntartják maguknak, ezen változtatásokat nem kötelesek előzetesen bejelenteni vagy arról a Weboldal látogatóit (felhasználóit) előzetesen tájékoztatni. A Szolgáltatók e körben jogosultak a Weboldal üzemeltetését részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni, illetve megszüntetni, minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
 • Minden, a Szolgáltatók Weboldalán használt védjegy (márkanév, logo, stb.) a Szolgáltatók tulajdonában áll. A Szolgáltatók partnereinek Weboldalon megjelenő védjegye az adott partner engedélyével szerepel a Weboldalon. A védjegyek felhasználására a felhasználó az arra jogosult fenti személyek előzetes írásos engedélye nélkül nem jogosult.
 • A Weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Az Interneten keresztül a Weboldal oldalairól információk kizárólag személyes használatra tölthetők le, jeleníthetők meg, vagy nyomtathatók ki. Az ily módon letöltött, illetve kinyomtatott oldalak kapcsán a Weboldal látogatója továbbra is köteles betartani a szerzői jogra, és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó rendelkezéseket. A fentiektől eltérő módon a Szolgáltatók előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Weboldal tartalmának egészét vagy bármely részét bármilyen formában felhasználni (ideértve különösen, de nem kizárólag: többszörözni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni).
 • A Szolgáltatók mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Weboldalon elhelyezett anyagok vírus- illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek. Ugyanakkor a Szolgáltatók a Weboldal használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a Weboldal használata során felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárják. A Szolgáltatók emellett ugyancsak nem vállalnak felelősséget semmilyen pontatlan információból, az elvárt felhasználói élmény elmaradásából, technikai vagy egyéb zavarból, nem megfelelő beállításból fakadó vélt vagy valós károkért, kellemetlenségért. Felhasználó a Weboldalt kizárólag saját felelősségére használja.
 • A Szolgáltatók semmilyen felelősséget nem vállalnak azért, ha a Weboldal a felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy más hibák miatt nem elérhető, vagy ha a felhasználó által használni kívánt alkalmazásokkal, böngészőkkel, szoftverekkel való megfelelő együttműködés nem vagy nem megfelelően biztosított. Az ebből eredő, felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért a Szolgáltatók nem tehetők felelőssé.
 • A Szolgáltatók Weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A kapcsolódó honlapokhoz a Szolgáltatók Weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezen honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, azok pontosságáért, hiba-, hiány vagy vírusmentességéért, abban az esetben sem, ha a Szolgáltatók valamely képviselője vagy partnere átnézte vagy jóváhagyta a Weboldalon az ilyen egyéb honlapokra mutató hiperlinkek elhelyezését.
 • A felhasználók személyes adatainak kezelésével, adatvédelmi jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel kapcsolatban a Szolgáltatók Adatvédelmi Tájékoztatója nyújt tájékoztatást.
 • Bármilyen jogsértés, vagy felhasználó által a jelen feltételek megszegése, vagy annak megalapozott gyanúja esetén a felhasználó a szolgáltatásból előzetes felszólítás nélkül időlegesen vagy véglegesen kizárható, továbbá vele szemben – az adott eset körülményeire tekintettel – polgári jogi, büntetőjogi vagy egyéb jogszabályok szerinti eljárás kezdeményezhető.
 • Azon kérdések vonatkozásában, amelyeket a jelen „Felhasználási feltételek” nem szabályoznak, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az egyéb irányadó hatályos magyar és európai uniós jogszabályok rendelkezései irányadóak. A jelen Felhasználási feltételek célja, hogy általános tájékoztatást nyújtson a Weboldal felhasználási feltételeiről, melyeket a felhasználó a Weboldal látogatásával, valamint használatával elfogad.
 • A böngészés során a felhasználó IP-címét, böngészőjének típusát, illetve a hozzárendelt ‘cookie’ azonosítót naplózzuk. Ezen adatokat a Weboldal karbantartásához, statisztikai adatainak kimutatáshoz, a honlap fejlesztéséhez, tároljuk és dolgozzuk fel. Ez a jelsorozat (cookie) IP címet nem rögzít, és semmilyen módon nem alkalmas a felhasználó azonosítására, adatainak megszerzésére. Az anonim azonosító gépek közötti kommunikációt és a felhasználók felhasználói élményének javítását szolgálja oly módon, hogy az azonosítással a honlap további látogatása során testre szabott beállításokkal jelenítse meg a tartalmat. A felhasználónak jogában áll böngészőjét úgy beállítani, hogy tiltsa az egyedi azonosító jel elhelyezését. A Weboldalon elhelyezett sütikkel (cookie-k) kapcsolatban bővebb tájékoztatás Süti tájékoztatónkban található.
 • A Szolgáltatók a jelen Felhasználási feltételek módosításának jogát fenntartják. Az esetleges módosításokról való tudomásszerzés, valamint újabb információk megtekintése érdekében, kérjük, rendszeresen tekintse át a Felhasználási Feltételeket.
 • Felhasználó a honlap látogatásával elfogadja, hogy a Weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.