Mesterséges Intelligencia a jogi szolgáltatásokban – gyakorlati útmutató az okos jogi technológiák alkalmazásához

Bár folyamatosan zajlanak az elméleti viták arról, hogy a mesterséges intelligencia (MI) hogyan hat a jövő szolgáltatásaira, és ezen belül a jogi szakterületre, az előrelátó jogi és üzleti csapatok (valamint a bennük megbízó ügyfelek) helyzeti előnyre tesznek szert azzal, ha a teoretikus elemzés helyett a cselekvés mezejére lépnek. Ehhez nyújt támogatást és inspirációt a SimpLEGAL digitális ügyvédi iroda és az InvestCEE LegalTech Consultancy közös gondozásában 2021 decemberében megjelentetett “Mesterséges Intelligencia a jogi szolgáltatásokban – gyakorlati útmutató” című magyar nyelvű kézikönyv, amelynek célja, hogy iparági háttértől és vállalati mérettől függetlenül útmutatóként szolgáljon az innovatív jogászok és üzleti ügyfelek számára az MI-nyújtotta lehetőségek kreatív és transzformatív alkalmazásához, a munkafolyamatok optimalizálásához a jogi technológia eszközeivel. A kézikönyv angol változata ITT tölthető le.

MILYEN JOGI FELADATKÖRÖKBEN ÉRDEMES MI-ALAPÚ ALKALMAZÁSOKAT HASZNÁLNI?

Ügyvédi irodák, vállalati jogi osztályok és más üzleti szolgáltató csapatok részéről egyaránt tapasztalunk kíváncsiságot és bizonytalanságot az MI konkrét, hétköznapi felhasználása tekintetében. Az MI technológiával megtámogatott legaltech alkalmazások mind a jogi ügyvitelben, mind pedig a jogi megfelelési (compliance) projektekben arra adnak lehetőséget, hogy a jogászok kevesebb idő alatt pontosabb, adatvezérelt, színvonalasabb szakmai válaszokat tudjanak nyújtani az ügyfeleiknek.

A kézikönyvben összegyűjtöttük azokat a leggyakoribb felhasználási lehetőségeket, amelyekben az MI-vezérelt megoldások hatékonyan segíteni tudják a jogászok (és ügyfeleik) hétköznapi munkafolyamatait.

A jogi technológia kézikönyv összesen hét jogi (és sokszor üzleti) munkafolyamatot tekint át részletesen, gyakorlati alkalmazási szempontok szerint:

  1. Átvilágítás és dokumentumok felülvizsgálata
  2. Szerződések kezelése
  3. Peres ügyek és prediktív analitika
  4. Jogi kutatás és adatbányászat
  5. Chatbot megoldások
  6. Tudásmenedzsment jogi csapatok számára
  7. Jogi költségek kezelése

A JOGI MI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁVAL FELÉPÜLŐ SZAKKIFEJEZÉSEK ELEMZÉSE

A mesterséges intelligencia több különböző technológia gyűjtőneveként szolgál. Azért hivatkozunk ezekre a megoldásokra “intelligens” vagy okos technológiaként, mert olyan módon lettek kifejlesztve, hogy az adatok elemzésével és környezetük megfigyelésével automatikusan tanuljanak és információfeldolgozó képességüket folyamatosan bővítsék.

A jogi munkafolyamatok nagymértékben összekapcsolódnak az írott szövegek, azaz nyomtatott vagy elektronikus formában elérhető dokumentumok elemzésével. Ezért a sokféle MI fejlesztés közül elsősorban a szöveg alapú keresőmotorok és szöveges adatelemző megoldások azok, amelyek a jogi szolgáltatásokban felhasználásra kerülnek. Ennek megfelelően az MI-nek erre a konkrét vetületére (nem pedig robotikára, hang- és képfelismerésre vagy egyéb MI-technológiákra) összpontosítunk a jogi technológia kézikönyvben, elsősorban üzleti környezetben felmerülő jogi megbízások és hétköznapi jogi-üzleti munkafolyamatok szempontjából.

kézikönyv listázza és magyarázatot nyújt a jogi MI technológiákkal kapcsolatosan leggyakrabban használt kifejezésekhez, hogy a jogászok és üzleti ügyfeleik számára támpontokat nyújtson a kapcsolódó intelligens megoldások hétköznapi alkalmazásában.

JOGI SZABÁLYOZÁS ÁTTEKINTÉSE ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

Az Európai Unióban (EU) a mesterséges intelligenciára és a természetes nyelvfeldolgozásra vonatkozó jogi keretek jelenleg még kialakulóban vannak. A mesterséges intelligenciáról szóló EU rendelet tervezetét (“MI-rendelet”) 2021 áprilisában tették közzé, és jelenleg felülvizsgálat alatt áll. A jogi technológia kézikönyvben röviden áttekintjük az MI-rendelet tervezete által meghatározott három MI kategóriát: tiltott gyakorlatok, magas és alacsony kockázatú mesterséges intelligencia rendszereket. Továbbá kitérünk a már hatályban lévő adatvédelmi szabályozásra is, amely MI alkalmazása esetén ugyancsak kiemelkedő jelentőséggel bír.

Összességében a gyakorlati útmutató azt a szemléletet képviseli, hogy az MI-alapú technológiai megoldások bevezetése jogi környezetben is holisztikus megközelítést igényel. Jó esetben olyan összetett, digitális transzformációs folyamat zajlik le, amelynek során a jogászok (ügyvédi irodákban és vállalati jogi osztályokon egyaránt) a korábban fölöslegesen leterhelt emberi kapacitásuk felszabadulását élik meg, szakmai szerepükben megerősödnek, tanácsadói potenciáljuk pedig nem csorbul.

Ebben a megközelítésben alapvető fontosságú, hogy – a technológia bevezetése előtt – tisztázzuk az emberi szerepeket, tegyük áttekinthetővé az üzleti folyamatokat és értékeljük a pilot projektek eredményeit. Majd mindezek tükrében dolgozzuk ki azokat az új szolgáltatási modelleket, amelyek optimálisan ötvözik a hagyományos emberi szakértelmet és az intelligens eszközök hatékonysági mutatóit.

 

Magyarul is megjelent és az alábbi linken letölthető a MESTERSÉGES INTELLIGENCIA A JOGI SZOLGÁLTATÁSOKBAN – GYAKORLATI ÚTMUTATÓ című kézikönyvünk, amelyet digitális ügyvédi irodánk az InvestCEE LegalTech Consultancy tanácsadó céggel együttműködésben jelentetett meg 2021 decemberében!

 

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA A JOGI SZOLGÁLTATÁSOKBAN > > Magyar nyelvű gyakorlati útmutató letöltése