SimpLEGAL megoldás: Szoftverjogi tanácsadás

Miért fontos, hogy a szoftverek használatával kapcsolatos kérdéseket a szerződésben pontosan rendezzük?

A szoftverfejlesztés, -átruházás, illetve a szoftverek felhasználása során számos esetben marad el a felek megállapodásának szerződésben történő pontos rögzítése, illetve a vonatkozó szellemi tulajdonjogi és szerződéses jogszabályi követelményekkel történő összhangba hozatala. A világos, szerződésben lefektetett szabályok hiánya jelentős jogi, illetve szerződéses kockázatokhoz, valamint a partnerrel kapcsolatos bizalomvesztéshez vezethet.

A szoftverekkel kapcsolatos megállapodások és együttműködések kapcsán továbbá jellemzően többféle jogterület körébe tartozó (ideértve például szerzői jogi, adatvédelmi jogi) kérdések is felmerülhetnek, amelyek kapcsán elengedhetetlenül szükséges az esetleges problémák átfogó áttekintése, illetve kiszűrése vagy megoldása.

Hogyan tudjuk Önt segíteni szoftverfejlesztés, valamint szoftverlicencia esetén?

Sokéves tapasztalattal rendelkezünk szoftverfejlesztéssel kapcsolatos projektekkel összefüggő tanácsadásban, valamint szoftverek felhasználásáról, átruházásáról szóló szerződések kidolgozásában, felülvizsgálatában – ideértve a vonatkozó szerzői jogi, szerződéses, valamint adatbiztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben történő segítségnyújtást.

Miért fontos, hogy a nyílt forráskódú szoftverek használata előtt a vonatkozó jogi kockázatokkal és a használat szabályaival tisztában legyen?

A nyílt forráskódú szoftverek esetén változatos szabályok lehetnek alkalmazandók az adott szoftverre vagy szoftverkomponensre irányadó licencia szerint. Az ún. copyleft licencia alatt szoftverek, illetve szoftverkomponensek esetén például jellemzően szükséges a szoftver fejlesztése során létrejött derivatív alkotásokra is fenntartani az adott licencia szabályait (pl. GPL), míg az ún. permisszív vagy non-copyleft licencia (pl. BSD vagy Apache) esetén ezen kötelezettség nem irányadó, és létrehozható tulajdonosi szoftver is. Fontos azonban kiemelni, hogy ezen licenciák esetén számtalan variáció létezik, így szükséges az ezzel kapcsolatos szabályokat alaposan figyelembe venni, ideértve azt is, hogy az adott komponensek fejlesztés során történő felhasználása maga után vonhatja-e a rá irányadó, eredeti licencia alkalmazását.

Tekintettel arra, hogy sokéves tapasztalattal rendelkezünk nyílt forráskódú szoftverekkel kapcsolatos jogi tanácsadásban, így bizalommal fordulhat hozzánk ezekben a kérdésekben is.

Sikertörténetünk a témában

Számos ügyfélnek segítettünk átfogó szoftverjogi tanácsadásban, valamint szoftverfejlesztési projektek, az IT szektorba tartozó vállalkozások jogi átvilágításában. Ennek körében 2021-ben például egy közlekedési szoftvereket fejlesztő vállalkozásnak adtunk nyílt forráskódú licencia alatti szoftveres megoldások használatával kapcsolatos tanácsot, 2022-ben pedig egy innovatív magyarországi startup vállalkozást képviseltünk az amerikai partnerrel történő szoftverfejlesztési megállapodás, illetve annak kidolgozása során.

 

 

Címkék: Szoftverlicenc Nyílt forráskód Felhasználási jogok Szoftvervédettség Szoftver szerzői jog Szoftver szabadalmi oltalom Szoftverjogi vitarendezés Jogtiszta szoftver Szoftvereszköz szerződés Felhasználói licencszerződés Szoftver audit Szoftverjogi szakértő Szoftvervásárlás Szoftverfejlesztési jogok Szoftverjogi tájékoztatás